Hlavná stránka < e-shop < SANKYO < Požičovňa náradia < Servis < o HITACHI

» HITACHI «


HITACHI Power Tools

Japonská spoločnosť HITACHI patrí medzi nejväčšie korporácie sveta s pôsobnosťou v mnohých oblastiach. Spoločnosť bola založená v roku 1910 a v súčasnosti disponuje kapitálom vo výške 2 328 mil. USD a ročný obrat spoločnosti HITACHI dosahuje 65 929 mil.USD. Firma zamestnáva po celom svete viac ako 320 tisíc zamestnancov. Medzi výrobné programy spoločnosti HITACHI patrí mimo iného výpočtová technika, spotrebná elektronika, profesionálne náradie, stavebné mechanizmy a stroje, elektrické lokomotívy, lodné turbíny, tepelné elektrárne, atómové reaktory, medicínske prístroje, elektrické meracie prístroje, klimatizácie a ďalšie. Firma si udržuje vysoké postavenie na japonskom, americkom a európskom trhu taktiež vďaka vysokej kvalite svojich výrobkov vovšetkých oboroch pôsobnosti.

Najmodernejšia technika

Nikto nemôže pochybovať o tom, že Japonsko môže v súčasnej dobe prakticky vo všetkých oblastiach ponúknuť špičkovú technológiu. To platí samozrejme i pre elektrické náradie od HITACHI. Preto je samozrejmosťou, že sú v praxi u všetkých modelov realizované vždy najnovšie a najmodernejšie technické poznatky.

Tu je niekoľko príkladov:

Motory HITACHI: všetky vinutia sú impregnované epoxidom, prípojkou kolektorov sú zvarované a preto sú obzvlášť odolné voči teplu.

Telá prístrojov HITACHI: sú vyrobené z umelej hmoty vystužené sklenými vláknami a tým sú mimoriadne pevné.

Ložiská HITACHI: výlučne sa používajú uzavreté guličkové ložiská, ktoré nevyžadujú absolutne žiadnu údržbu a zaisťujú zvlášť dlhú životnosť.

Kontrola kvality HITACHI

Elektrické náradie HITACHI je bez výnimky podrobené v každom štádiu zhotovenia najtvrdším inšpekciám a skúškam podľa prísneho programu kontroly kvality. Skúšobní experti kontrolujú každý diel s najväčšou presnosťou a starostlivosťou na jeho bezchybný stav. Konštrukčné časti a konštrukčné celky sa dôkladne kontrolujú už na montážnej linke. Po konečnej montáži je každé elektrické náradie ešte raz podrobne preskúšané, aby bola zaručená stála kvalita.

Prehlásenie o zhode HITACHI

Hitachi s výhradnou zodpovednosťou prehlasuje, že výrobky zodpovedajú štandartným alebo normalizovaným dokumentom HD400, pr EN 50144 a EN 50144 a EN55014 v zhode so smernicami Rady Európy 89/392/EWG a 89/336/EWG.

Sériové čísla: uvedené na typovom štítku Rok výroby: obsiahnuté v sériovom čísle EN55014 a 89/336/EWG: používané od januára 1996.

Záruky HITACHI

Každé elektrické náradie Hitachi bolo starostlivo testované a preskúšané a je vybavené zárukou o bezchybnom spracovaní a akosti použitých materiálov. Ako doklad záruky slúžia kúpne doklady a záručná karta. Výrobné chyby a z toho vyplývajúce výkonnostné vady, pokiaľ tieto nevznikli normálnym opotrebovaním, chybným pracovným nasadením alebo neopatrnou manipuláciou, budú bezplatne odstránené každým autorizovaným servisom.


Copyright (c)2008 vypa.cz webmaster PT